Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2020

19:21

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianiskowo niskowo
19:21
19:20
6398 ac89 500
via ta-cichutka
19:20
5419 bd97
Reposted fromtichga tichga vianiskowo niskowo
19:20
Ogień zaczął płonąć.Teraz może tylko przybierać na sile.
Nie da się go ugasić.
— Rachel Cohn - Beta
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
19:20
1743 47ef 500
Noise Tales love Space Snake.
Reposted fromnoisetales noisetales viajustonebullet justonebullet
19:20
Reposted fromthetemple thetemple
19:20
Reposted fromthetemple thetemple
19:19
Reposted fromFlau Flau viakalbien kalbien
19:19
9494 d8d3 500
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
19:19
19:19
3045 3e04
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
19:19
5311 8ca0 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
19:18
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
19:18
5192 a9b2 500
haha same.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
19:18
8376 a16e 500
Reposted frommangoe mangoe vianiskowo niskowo
19:18
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
19:18
Nie jestem kobietą Twojego typu. Lubię czuć kiedy mężczyzna się stara, i że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię rozmawiać (...). Lubię być, a nie bywać.
— Oczami faceta
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
19:18
3369 3547 500
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
19:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl