Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

07:57
5288 b3dc 500

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaindivisualist indivisualist
07:57
2967 d0e1
07:57
0466 71cc
Reposted frompepperpot pepperpot viainsanedreamer insanedreamer
07:56
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
07:56
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
07:56
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

07:56
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz vialottibluebell lottibluebell
07:56
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts vialottibluebell lottibluebell
07:56
07:56
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vialottibluebell lottibluebell
07:56
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
07:55
6580 bbec
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialottibluebell lottibluebell
07:55
3084 2161
Reposted fromm200611 m200611 vialottibluebell lottibluebell
07:55
07:55
5862 5be1
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vialottibluebell lottibluebell
07:55
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio vialottibluebell lottibluebell
07:55
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
07:55
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
07:55
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy Twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów
Jest tylko blada nocna lampka...
— Stare Dobre Małżeństwo
07:54
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl