Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

10:08
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
10:08
1999 b8fe 500
10:07
10:07
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
10:07
10:00
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong vialottibluebell lottibluebell
10:00
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna vialottibluebell lottibluebell
10:00
10:00
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina vialottibluebell lottibluebell
10:00
10:00
10:00
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
10:00
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vialottibluebell lottibluebell
10:00
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vialottibluebell lottibluebell
09:54
4219 1508 500
09:54
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vialottibluebell lottibluebell
09:54
3336 2870
Reposted fromwetryagain wetryagain vialottibluebell lottibluebell
09:53
09:53
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi vialottibluebell lottibluebell
09:53

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl