Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

10:19
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatoolong toolong
10:13
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatoolong toolong
10:13
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialottibluebell lottibluebell
10:13
1362 4b30
10:13
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell
10:13
0996 ee4a
Reposted fromtichga tichga viapamparejra pamparejra
10:12
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viatoolong toolong
10:12
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey viatoolong toolong
10:12
0432 50fa
Reposted fromkoscheiis koscheiis viatoolong toolong
10:12
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapamparejra pamparejra
10:12

so true
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viapamparejra pamparejra
10:12
1113 de02 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viapamparejra pamparejra
10:12
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
10:12
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
10:09
9738 7fd8
Reposted fromraksha raksha viabiianca biianca
10:09
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viabiianca biianca
10:09

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viatoolong toolong
10:09
6178 89bc
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viatoolong toolong
10:09
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viatoolong toolong
10:09
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl