Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

19:55
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viayanah yanah
19:55
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viayanah yanah
19:55
3445 e3d6
Reposted fromTwylightgirl007 Twylightgirl007 viayanah yanah
19:55

a może to tak właśnie miało być
że spotkaliśmy się w złym miejscu i o złej porze
w nie takich okolicznościach
i podczas złego oddziaływania księżyca

może spotkaliśmy się
w nie ten wtorek
może spojrzeliśmy na siebie
w nie ten sposób
może to wina drobnostek
że nie wyszło nam na amen

a może to odgórny plan
jeden z tych cudów
w które zawsze trudno uwierzyć

i spotkaliśmy się nie po drodze
żeby w pewien idealny wtorek 
wpaść na siebie na ulicy
spojrzeć w idealny sposób
i zakochać się na amen

— marta masłyk
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viadobby dobby
19:54
3223 8526
19:54
7002 e62e 500
19:53
3819 6124
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
19:53
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vialaparisienne laparisienne
19:53
19:53
Reposted fromposzum poszum vialaparisienne laparisienne
19:53
0464 9a29 500
19:52
Nie poznałem już dawno nikogo
Moje wyjścia już rzadko wychodzą
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne
19:52
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
19:52
Nie tęsknię za Tobą. Tęsknię za tym stanem w którym byłam mając Cię obok.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
19:52
8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
08:23
08:23
5370 58b8 500
Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viainto-black into-black

April 14 2018

13:09
8384 d5ee
Reposted fromfurore furore viatoolong toolong
12:58
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaindivisualist indivisualist
12:58
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
Reposted fromnazarena nazarena viaindivisualist indivisualist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl