Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

20:29
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viazamknioczy zamknioczy
20:28
2477 07e7 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viazamknioczy zamknioczy
20:28
9740 b3eb 500
Reposted fromkimik kimik viazamknioczy zamknioczy
20:28
9656 229d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viazamknioczy zamknioczy
20:28
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viazamknioczy zamknioczy
20:28
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
— Taco Hemingway - "Deszcz na betonie"
Reposted fromendorfines endorfines viazamknioczy zamknioczy
20:28
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
20:26
0492 6876 500
Reposted fromrol rol viazamknioczy zamknioczy
20:25
5193 ebb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazamknioczy zamknioczy
20:23
4835 fe9e 500
20:23
4827 b475 500
Jakub Żulczyk "zrób mi jakąś krzywdę"
20:22
Nie nauczę się Ciebie od początku. Mogę tylko od środka, a stamtąd nie ma wyjścia innego niż przywiązanie. Przywiązać się - to już pewna zguba. Pewna i zarazem najpiękniejsza.
— Anomalie myślowe
20:22
1838 759e 500
20:22
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik , ale jakby o mnie...
20:21
Zadzwoń.
— bo ja nie mam siły.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaalliwantisyou alliwantisyou
20:21
Wiesz czemu boli ? Nie tracisz faceta czy kobiety, tracisz człowieka, którego uczyniłaś swoim przyjacielem.
— kogoś najważniejszego w życiu...
20:21
Łapię fragmenty twojego ciała w moich wspomnieniach ulotne. Niezłapane toną w odmętach innych związków chemicznych zwanych pamięcią. 
http://myslodreamseller.soup.io
20:21
9590 8bbb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaalliwantisyou alliwantisyou
20:20
Na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było Cię trochę za długo.
— Ania Dąbrowska
Reposted frombasiajones basiajones viaalliwantisyou alliwantisyou
20:20
4175 57ea
Reposted fromnikotyna nikotyna viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl