Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

09:22

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

09:22
09:22
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
09:22
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialottibluebell lottibluebell
09:22
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit vialottibluebell lottibluebell
09:22
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromataszka ataszka vialottibluebell lottibluebell
09:22
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost vialottibluebell lottibluebell

December 04 2017

13:08
4293 663b
Reposted fromsavatage savatage vialottibluebell lottibluebell
13:08
postaw litra pół na stół roztargajmy ból na pół
— Koniec Świata
Reposted fromaviee aviee vialottibluebell lottibluebell
13:08
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell
13:08
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialottibluebell lottibluebell
13:08
6273 50ee 500

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin vialottibluebell lottibluebell
13:07
3786 8d67
Reposted fromcorvax corvax vialottibluebell lottibluebell

November 30 2017

13:42
13:41
1434 06f6
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viairbjarbirb irbjarbirb
13:41
Reposted fromragnar76 ragnar76 viairbjarbirb irbjarbirb
13:41
Czas potrafi sprawić, że rany wygoją się, ale pozostanie w nas blizna pamięci zdarzenia. 
— wieczorem
Reposted fromssozs ssozs viairbjarbirb irbjarbirb
13:41
0293 0d7b
Reposted fromteijakool teijakool viajazon jazon
13:41
4104 94d5 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viajazon jazon
13:41
0211 278e 500
Reposted fromovtza ovtza viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl