Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

20:09
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
20:09
6372 b417
20:09
Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?
— Karpowicz – Balladyny i Romanse
20:08
A Ty - do tej pory nie wiesz, że oddałabym za Ciebie każdy swój oddech.
— A. Steć
20:08
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
20:07
Potrzebujemy w życiu kogoś, kto będzie o nas walczył. Mieć świadomość, że jest ktoś, kto pomoże nam wygrać życie - to chyba znaczy mieć wszystko.
— A. Steć
20:07
8376 43a2
20:07
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viabiianca biianca
20:07
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viabiianca biianca
20:07

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viabiianca biianca
20:06
1679 4c88
nadal czekam.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabiianca biianca
20:06
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viabiianca biianca
19:06
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viashithappenss shithappenss
19:06
8291 1657 500
object permanence
Reposted fromvolldost volldost viashithappenss shithappenss
19:06
1372 9f53 500
brexit simplified
19:05
7416 d649 500
Reposted fromteijakool teijakool viashithappenss shithappenss
19:05
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
19:05
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
19:05
9752 b3b6
Reposted fromels els viashithappenss shithappenss
19:05
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl