Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

17:28
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal vialottibluebell lottibluebell
17:28
Aktualnie przebywam w stanie bez duszy.
Opuściły mnie wszystkie małe i wielkie piekła.
— K. Kowalewska "Chaos i inne piętra"
17:28

może ktoś mnie odnajdzie.
ktoś, kto chce być ze mną naprawdę.

może to , że jestem będzie dla kogoś ważne.

— znalezione
17:28
5793 195a
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialottibluebell lottibluebell
17:28
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialottibluebell lottibluebell
17:28

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle vialottibluebell lottibluebell
17:28
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight vialottibluebell lottibluebell
17:27
Dzisiaj potraktuj każde "nie" jako "być może".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
17:27
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialottibluebell lottibluebell
17:27
5405 356d 500
17:27
1989 614f
17:27
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
17:27
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja vialottibluebell lottibluebell
17:25
17:25
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious vialottibluebell lottibluebell
17:25
17:25
3117 c63d
Reposted fromshitsuri shitsuri vialottibluebell lottibluebell
17:24
0962 637b 500
17:24
I jeszcze jedno, teraz się zdziwisz Ja lubię Ciebie dużo bardziej niż myślisz
— Kazik, " Ja tu jeszcze wrócę "
Reposted fromkultkazika kultkazika vialottibluebell lottibluebell
17:24
On pytał o wszystko. Naprawdę tak, jak dziecko, które ma prawo pytać. Chciał wiedzieć.
— J.L. Wiśniewski, "S@motność w sieci"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl