Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

18:36
8717 7eb9 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

20:59
4784 2bc6 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaindivisualist indivisualist
20:58
5751 f9bd
20:58
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
20:57
8491 9f8a 500
Reposted fromsavatage savatage vialottibluebell lottibluebell
20:57
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares vialottibluebell lottibluebell
20:55
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz
20:55
5688 aef3 500
20:55
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss vialottibluebell lottibluebell
20:55
5678 c720 500
20:55
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
20:55
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin vialottibluebell lottibluebell
20:55
20:55
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viabiianca biianca
20:55
7432 c9b9 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viabiianca biianca
20:54

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viabiianca biianca
20:54
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabiianca biianca
20:54
4277 9613 500
Reposted fromoll oll viabiianca biianca
20:54
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viabiianca biianca
20:53
Reposted frompffft pffft viabiianca biianca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl